Från och med den
                  6 december gör
                  SeniorNet Fyren                                         juluppehåll.  
                 Vi startar åter den
                10 januari 2022
         Som vanligt kl. 12.00 - 15.00
                            
 
 
 
Välkomna till  SENIORNETFYREN´s hemsida.
 
Vi träffas på måndagar i ABF-HUSET kl. 12.00-15.00 
                                                                                                                                         

SENIORNETFYREN är en opolitisk förening för alla 55+

 

som vill lära sig mer om dagens teknik och samtidigt träffa

 

likasinnade människor under trivssamma former.

   

VÄLKOMMEN till något av våra möten och prova.
                 
    
Vi finns även på FACEBOOK: Du kan hitta oss under namnet
 
Kungsbacka Seniornet Fyren   (Sluten grupp).