Studiebesök Kungsbacka Reningsverk

Seniornetfyren har varit på studiebesök på Hammargårds reningsverk. Det blev så många  anmälda (38 styck ) så vi fick dela upp oss på två dagar.

  Vi fick veta att detta är ett av Sveriges modernaste reningsverk. Avloppsvatten från ca 38 000 personer samt även från sjukhus kommer hit. När det har passerat olika reningssteg släpps det tillbaka ut i Kungsbackafjorden. Då har mer än 95 % av organiska ämnen och fosfor samt 80 % av kvävet tagits bort .Varje person i Kungsbacka gör av med ca 150-200 liter vatten per dygn och vattenverket vid Lygnern har backup i Göteborg och i Löftadalen och på sikt även med Mölndal om det blir problem med vattnet. Bakterier och klockdjur samt kemikalier hjälper till med reningen i reningsverket. Vi fick se de stora bassängerna med olika rent vatten. I laboratoriet fick vi veta att det   ofta tas prover så de har full koll att vi skall ha bästa möjliga dricksvatten och att reningsverket fungerar fullt ut och där såg vi glas med vatten innan och efter rening det var stor skillnad. Vårt dricksvatten är bland de 20 bästa i landet så du behöver inte köpa vatten i petflaskor för ca 10 kr per liter när ditt kranvatten är lika bra och då betalar du bara ca 2 öre per liter.

 Det var en intressant föreläsning och vi hade många frågor som vi fick svar på.

  Tack till Mats Bäckman samt laboratoriepersonal för att vi fick komma. På bilden är Mats Bäckman

Författare:  Bertil Karlsson, Göran Bonander