Onsdagen den 11 februari 2015 besökte 16 st medlemmar i vår förening den största lokala tidningen Norra Halland. Vi togs emot av chefredaktören och tillika VD:n Elisabeth Blide på hennes tjänsterum. Hon berättade om tidningen historia från start 1921 till dags dato. Det är hård konkurens mellan de tre lokala tidningarna i Kungsbacka. NH har en trogen prenumerantskara som är dubbel så stor som Kungsbacka-Posten. Det finns mycket att bevaka och skriva om i den expansiva kommunen. Även insändare som skrivs av medborgare och är viktiga att publicera. Elisabeth är även ansvarig utgivare men upplever det inte som betungande, då hon har 17 st medarbetare, där många är "gamla i gården" och vet vad som krävs i tryckfrihetsförordningen. Elisabeth avslutade sin intressanta genomgång med en film det gamla tryckeriet som arbetade med blyteknik. I december 1991 trycktes Europas sista tidning i blyteknik i Kungsbacka. Ortstidningen Norra Halland lämnade blysättningsmetoden för modern offsetteknik. Det var ett stort tekniksprång och en epok tidningshistoria gick i graven. Tryckerilokalen står fortfarande med sista tidningen i pressen, men är tyvärr är det mycket fuktskador i byggnaden. En vänförening "Det gamla tryckeriets

vänner " har under många år försökt få tillstånd ett tidningsmuséum med den stora tryckpressen, unik i europeisk tidningshistoria. se vidare

genom att "googla" Gamla Tryckeriets Vänner.

Studiebesöket avslutades med en lunch på Tio Pepe med sitt rikliga salladsbord och välsmakande lunchrätter

 

Göran Bonander