Sjögärde golfklubb, Frillesås

Styrelsen på plasts

Ordförande Kinnås förklarar mötet öppnat

Ulf och Leonore

Lars och Bertil

Curt och Joachim

Sandra och Lena