En vanlig dag på Seniornet

Några bilder från en "vanlig dag" på Seniornets
måndagsmöte.