Från besök den 1 mars 2013 på den flygburna skolan i Alice Springs i Australien.