En av många kiwiodlingar
på Coromandelhalvön på Nordön, NZ