Slussen vid Drottningtorget och gamla Posthuset - numera hotell.