BRANDEN  1940.

 

Den här händelsen har jag burit med mig i hela mitt liv. Det har gått 74 år sedan detta hände men jag minns det som i går.  Anledningen till  att jag  skriver och berätta denna tragiska händelsen är att den verkar helt otrolig för många som är födda under senare delen av 1900-talet.   Händelsen visar att politisk fanatism kan få människor att begå så grova brott som mord.

Måndagen den 4 mars 1940 går vi syskon Ingrid – Göta - Karl-Hjalmar och jag  till Vinnäsets folkskola. Skolvägen är fyra kilometer lång.  Ingrid går i klass sju -  Göta går i klass fem - Karl-Hjalmar och jag går i  klass tre i samma klass eftersom vi är tvillingar.  När vi kommer fram till Handelsboden i Lillselet får vi syn på Lars-Erik som hissar flaggan på halv stång.  Vi stannar och undrar vem som har avlidit i vår by?

När vi kommit fram till Orrforsens telefonstation möter vi Orrfors-Elin. Elin snyftar och gråter  samtidigt som hon talar om att hennes man Oskar nyligen ringt och meddelat att Svea och Torgny Granbergs hus brunnit ner och de hade blivit innebrända. Branden  kommer att omtalas i radions kvällsnyheter hade Oskar meddelat.

Vi syskon stod som förstelnade och tittade på Elin. Hur kunde en sådan olycka ske?  Alla bybor kände Svea och Torgny  väl. Vi blev mycket tagna av meddelandet. Göta var jämngammal med Torgny som var 12 år, vi förstod nu varför Lars-Erik hissat flaggan på halv stång.  Vi  fortsatte att gå till skolan och  var övertygade  om att vår magister Östen Öqvist skulle  berätta om branden.  

Efter att magistern konstaterat att  alla elever kunde rabbla upp psalmen ”Din klara sol går åter opp”  startade  läxförhören. Ingenting sade magistern  om branden i Luleå.  När skoldagen var slut kom vi överens om att  träffas hos Lars-Erik  klockan sju.  Branden skulle ju rapporteras  i nyheterna och han var den enda i byn som hade radio.

I god tid före klockan sju kom vi till Handelsboden. Ryktet om branden hade spridit sig  i byn och många människor hade samlats för att lyssna på radions utsändningar.  Även min pappa och mamma var där. Inne i handelsboden talades det mycket om branden och gissningarna var många hur elden kunde ha kommit loss.  När Lars-Erik satte på radion blev det  knäpptyst i lokalen.

Kvällsnyheter från TT:  Rapport från finsk – ryska  fronten. Men i  slutet av sändningen kom  rapporten om branden i Luleå. Tryckeriaktiebolaget Norrskensflammans fastighet vid Kungsgatan i Luleå brann ner natten till i dag och eldsvådan har efter allt att döma krävt fem människoliv. I fastigheten inrymdes även kommunisttidningen Norrskensflammans redaktion och tryckeri  samt bostäder. Elden tros vara anlagd av nationalistiska element. Slut på nyheterna.

Det blev ett väldigt sorl och prat i lokalen för det fanns många åsikter om vilka dessa nationalistiska element kunde vara? Alla hoppades att polisen snabbt skulle få fast de skyldiga.

Statspolisen utredde branden och kunde konstatera att branden varit  anlagd. Vid undersök-ningen av brandplatsen hittade polisen en utbränd stubintråd i askan och då började det uppdagas att det rörde sig om ett politiskt attentat mot tidningen Norrskensflamman.

Fem personer anhölls och efter många långa förhör kom erkännandet att de fem anhållna utfört attentatet som krävde fem liv.  I  Norrbottens-Kurirens tryckerilokal den 2 mars gjordes generalrepetitionen. De skyldiga var tre fänrikar vid Bodens regemente samt en journalist vid Norrbottens Kuriren och en värnpliktig soldat på I 19.

Senare framkom att stadsfiskal Ebbe Hallberg som var allmän åklagare och polischef i Luleå planerat attentatet tillsammans med kapten Uno Svanbom!

Förutom Svea och sonen Torgny innebrändes också Artur Hellberg och hans fru Alice samt dottern Maj.  Sveas man Valdemar Granberg var inte hemma vid tiden för attentatet han satt  internerad i Storsien utanför Kalix tillsammans med 400 andra socialister och kommunister för sin politiska övertygelse. Det räddade hans liv för en tid. Men Valdemar kom aldrig över förlusten av familjen. Han började dricka, blev alkoholist och begick  själv-mord.

Den familj som överlevde attentatet var Filip Forsbergs som bodde i översta våningen. Han räddade sig och sin familj från översta våningen genom sin sinnesnärvaro. Han rev isär lakanen och knöt ihop dessa samt firade ner familjen. Som siste man skulle han rädda sig själv men elden brände av lakanen och han föll ner till marken och skadade sig svårt. Han överlevde med svåra brännskador och fick men för resten av livet.

Gärningsmännen  bakom sprängningen var militärer och poliser. De åtalades aldrig för mord, utan blev så småningom dömda för skadegörelse på annans egendom, brand och stöld av sprängämne med uppsåt att begå grov skadegörelse. Försvaret fick domstolen att acceptera att sprängningen inte nödvändigtvis hade något med själva branden att göra, utan att det kunde röra sig om en annan gärningsperson som smugit sig in senare och tänt på.

Stadsfiskalen Ebbe Hallberg förklarades sinnessjuk och frikändes. De övriga dömdes till mellan två och sju års straffarbete, men ingen kom att avtjäna mer än fyra år. De benådades av samlingsregeringen 1944.   

På Kungsgatan i Luleå finns ett monument som hedrar de döda. På minnesmonumentet står: Till minne av de fem offren för attentatet mot tidningen Norrskensflamman den 3 mars 1940.

K-G Willberg. Mars 2014