PROTOKOLL

Protokoll Styrelsemöte Seniornet Fyren2020 01 20

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Ann Garpenfeldt, Leonore  Turos, Anita Carpenter, Lena Johnsson, Christer Jorland. Frånvarande: Börje Hjert

1. Ordf. Ralph Kinnås öppnade mötet klockan 14:20 och hälsade alla välkomna till vårens första möte.

2. Ordförande frågade om mötet var ”behörigt utlyst” och det besvarades med ja.

3. Fråga om föregående mötesprotokoll godkändes och svaret var ja och inga synpunkter.

4. Betr. temadagar sa Leonore att hon har full kontroll på detta januari, februari och nästan          hela mars och jobbar vidare med resten av säsongen.

 5. Beslut och frågor inför kommande årsmöte. Det beslutades att årsmötet skall hållas måndagen den 24/2-20 klockan 12:00. Ulf Herrströmer meddelar Pär Backliden och Christer Olsson och ger dem senaste årsmötesprotoll och även konstituerande årsmötesprotokollet så att dom som Valberedning kan se vilka som skall ersättas och finna dessa bland våra medlemmar. Christer J skall även skriva kallelse och dagordning till årsmötet. Dessutom skriva verksamhetsberättelsen för 2019. Dessutom få in i dagordningen att torsdagar kommer att avslutas som mötesdag direkt efter årsmötet som klubbar detta.

 6. Jag presenterade att jag talat med Thomas Touring angående en dagsresa till Ven. Fick vid mötet aktuella datum under mötet och det var 25/5, 1/6 och 2/6. Det enda datum som han hade var den 21maj 2020 och detta skall nu tas beslut om snarast. Hur många det blir tar vi upp på årsmötet. Jag har preliminär bokat detta datum för oss.

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat klockan 15:05.

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 

…………………………………….                                                ……………………………………..

Sekr. Christer Jorland                                                     Ordf. Ralph Kinnås