ÅRSMÖTET 2016 är nu avklarat. Många medlemmar kom och var med på mötet med entusiasm och kloka inlägg i debatten. För att inte tala om den fina förtäringen som Joachim sedvanligt och berömvärt bjöd på.,  Mötet avslutades sedan med en konsert av 8 dur-dragspel med komp. Bra.

 Själva årsmötet bjöd inte på någon dramatik.

Val av styrelsen slutade så som valberedningen förslagit, dvs samma styrelse som förra året fick förnyat förtroende.  ENDA nyheten var att fr.o.m NÄSTA år kommer styrelsen att bestå av 7 personer istället för nuvarande 9.

Jag själv blev omvald till ordförande och jag tackar för förtroendet.  Trots lång resväg, bränslekostnader, trängselavgift, mycket förarbete med temadagarna, skötseln av vår hemsida mm tar jag mig an arbetet för 2016 med förnyad entusiasm och glädje. Den sociala gemenskapen och att träffa er alla varje måndag ger mig mycken glädje.

 Protokoll från årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan som vanligt.  Klicka på ”PROTOKOLL 2016” till vänster.

 Tag för vana att läsa vår hemsida regelbundet.  Jag håller den alltid aktuell och all ny information läggs ut där.

 Sista dagen för att betala årsavgiften 150 kronor skall enligt våra stadgar vara den 1 februari men på kallelsen till årsmötet hade vi ändrat detta datum till den 1 mars. 

ALLTSÅ:  DU SOM INTE BETALT DIN BLYGSAMMA AVGIFT FÖR 2016 GÖR DET OMGÅENDE, ABSOLUT SENAST DEN 1 MARS.

 Hoppas se många av på måndagarna och att vi fortsatt kommer att ha trevligt med datasnack, lite hjälp till de som behöver detta, intressante frågor och diskussioner på tematimmen samt umgås och fika med Joachims smörgåsar och tårtor.

 Er ordförande Ralph