• I förra veckan for ett 30-tal av Seniornets medlemmar med Olofssons buss till Skövde för att besöka Ryttarmästarbostället som ligger vackert vid Simsjön. Vi togs emot av kavallerimajoren Bernhard Englund som efter sin militärtjänst byggt upp och samlat föremål till sitt museum. Han började med att berätta om och gav en lidelsefull inblick i indelningsverket som var grunden försörjningen av soldater till armén och flottan för mer än 300 år sedan. Om livet på soldattorpen och rotebönders sätt att vara lämnades en målande beskrivning på som generade många skratt hos oss. Därefter intog vi ryttmästarens hus. Huset består av fyra rum och i det ena sitter ryttmästaren och överlägger med översten om kommande krig. Träfigurerna får "liv" när Bernhard beskriver miljön. Plötsligt öppnas en vägg på bostället under marschmusik och vi kan gå in i museet. Det rummet finns en landets förnämsta samling av blankvapen. Vidare en myntsamling från vikingatid till nutid  samt en mängd flintlås-och slaglåsvapen. I detta rum var det även dukat till en gammaldags byffé, som vi lät oss väl smaka. Därefter berättade Bernhard med en blandning av humor och allvar om kungarna Karl IX, Karl X och Karl XII. Bl.a. har han studerat adjutanters beskrivning  av Karl X Gustavs berömda marsch med den svenska armén över de isbelagda Lilla Bält den 30 januari 1658 och Stora Bält den 5-6 februari 1658 som resulterade i freden i Roskilde samma år. Freden förde med sig att bl.a. hans födelselän Skåne blev svenskt. Ytterligare rum finns i detta intressanta museum. En av de verkliga klenoderna som finns där är Karl den XII:s skrivbord och Gustav den III.s lekvagn. Det år svårt att i skrift beskriva detta besök, det måste upplevas. Det gjorde vi och efter mer är 3,5 timmar återvände vi till Kungsbacka med en upplevelse rikare.

 

  // Göran Bonander