Jan/Feb 2020 Välkommen till nytt År

 

 

 

 

Dag

Datum

vem

Stora salen

vem

Lilla salen

 Må

13.01.

 

Ralph

Styrelsen hälsar välkommen

går igenom vår hemsida 

 

 

 

 

 

.

       

20.01. 

Ralph och Ulf  Hjälper till med surfplattan 

Roland,

Leonore 

Lägga över negativ

till datorn,inställd

 

Styrelsemöte 

 

 

 

 

 
 

27.01. 

Ralph och Ulf

 

Fortsätter och hjälper till med surfplattor   Leonore  kommer ej

To

30.01. 

Alla  Hjälper alla  Leonore  kommer ej
Februari         

03.02. 

Leif Introduktion ordbehandling, ställ gärna frågor  Leonore kommer ej

 

       

10.02. 

Leif Fortsätter med    ordbehandling    

 

       

17.02. 

Christer Jorland 

Visar EXCELS grundfunktioner som också finns på YOUTUBE t.ex.

skriv i Google:

Schema i Excel av Peter Nilsson

   

 

 

   

24.02. 

 OBS

Årsmöte

Kl.12.00

Därefter

konstitutions-möte med nya styrelsen