Välkommen till vår webbsida

Välkomna till  SENIORNETFYREN´s
hemsida.

SENIORNETFYREN är en opolitisk förening för alla 55+ som   

vill lära sig  mer om dagens teknik   och samtidigt träffa

likasinnade   människor under trivsamma former.    

Plats och tid för våra möten se till vänster, 

 

"Mötesplatser/tider" samt  "Medlemskap".

 

VÄLKOMMEN till något av våra möten och prova. 
 
                                    ================
 
 
Föreningens årsmöte går av stapeln den 24 februari 2020 kl. 12.00 på ABF-huset, Kungsbacka.   VÄLKOMNA!!!!!!!!!
 
                                  ===========
 
Vi finns även på FACEBOOK:  Du hitta oss under namnet Kungsbacka Seniornet Fyren   (Sluten grupp).

Medlemslista, aktuell sådan, finns här nedan.  Bläddra neråt....


 
 
 
 

Medlemslista sept. 2019

 Ahlquist Anita

Ahrnrot Lars

Akselsen Ivar
Akselsen Rosella
Ander Ingela
Andersson Stig
Andersson Birgitta
Andréasson Ros-Marie
Aronsson Gerd
Axelsson Evald
Backliden Per-Olof
Backman Ann-Marie
Berglund Margaretha
Berglund Sylvia
Bjursten Christer
Björklund Inghegerd
Boberg Christer
Bredöl Allan
Bredöl(FD Samulesson) Laila
Börjesson Violetta
Börjesson Göte
Börjesson Lennart
Börjesson Marianne
Börjesson Gunnar
Carpenter Anita
Christensen Erik
Collett Vanja
Dahlén Mariann
Dahlquist Kjell
Dryselius Laila
Ekenstedt P-son Astrid
Ekström Gösta
Ekström Elaine
Ekwall Lars
Engdahl Margareta
Eriksson Sven
Eriksson Britt-Marie
Eriksson Börje
Fareskog Lars
Fernqvist Maj
Fjellkstedt Leif
Forsberg Inga 
Garpenfeldt Ann
Gillerberg Barbro
Grönberg Gunilla
Grönberg Kjell
Gustavsson Berth
Göransson Ulla Britt
Hagman Rolf
Hein Marianne
Henrikson Anna-Stina
Herrströmer Ulf
Hjert Börje
Hjärtstam Birgit
Hofdell Amelie
Holmbom Britt
Håkansson Bengt 
Jacobsson Carin
Jansson Marianne
Johansson IngaLill
Johansson Ingemar
Johansson Lizzie
Johnson Roy
Johnsson Lena
Johnsson Lennart
Johnsson Karin
Johnsson Anna Maria
Johnsson Anna Maria
Jonasson Sonja
Jorland Christer
Jönsson Birgit
Karlsson Tore
Karlsson Bertil
Kinnås Ralph
Kinnås Berit
Kjellberg Kerstin
Krohn Margareta
Kruhsberg Gullan
Kündig Lars
Königsson Ulla-Britt
Körm Ellen
Larsaeus Ralph
Larsson Berit
Lembing Göta
Lilja Elisabeth
Lindberg Yrjö
Lindquist, Ove
Lodalen Anette
Löfgren Astrid
Löfgren Bo
Malmberg Rune
Malmberg Elisabeth
Mark Lisbeth
Matzner Dieter
Nellbrandt Lars
Niklasson Turid
Norin Elvy
Olausson Inger
Olofsson Maj-Lis
Olson Marjorie
Olsson Christer
Olsson Lisbeth
Palmqvist Ralph
Peper Lena
Pinzani Franco
Plymouth Sandra
Richnau Evald
Sandberg Barbro
Sandblom Åke
Schedewie Joachim
Setterbom Jan
Sjöbäck Margit
Sjögren Maj
Starnefalk Anki
Stening Torsten
Stridbeck Cecilia
Svensson Karl-Olov
Svensson Inger
Thorin Britt-Marie
Thorleif Klas
Tobiasson Edgar
Truija Maryan
Turos Leonore
Wahlström Göran
Wallentin Tency
Wieslander Brunhilde
Vilu Ulla
Vilu Märt
Winge Göran
Zachrisson Roland
Zachrisson Inger
Zachrisson Gun

Änghede Löwstedt, Gunborg
Österholm Astor