Corona hösten 01.08.2020

              Hej alla datavänner i Senionet!

Coronapandemin kullkastar fortfarande allas vår tillvaro och kommer

troligen att pågå länge än.

Kravet på fysisk distansering omöjliggör inte minst vanligt föreningsliv.

Utan pandemin skulle vårt första möte denna höst ha ägt rum nu på

måndag den 10 augusti eller den 17:e, men detta är nu omöjligt och det

kommer högst sannolikt att vara så året ut ock kanske ännu längre.

Kanske finns ett effektivt och acceptabelt biverkningsfritt vaccin  att

tillgå i slutet av året, men troligen först under våren 2021.

 

Sköt om er och håll ut

Bästa hälsningar

Ulf

Ordförande i Seniornetfyren

Råd från Hans Rosling förmedlade av en gammal läkare. 

Råd i pandemitider

I dessa pandemitider gäller det att sköta sig väl och följa experternas råd som t.ex.följande råd av Hans Rosling som i sin bok Factfulness utgiven 2018, ett år efter hans bortgång, skriver följande.

”De fem saker som oroar mig mest är risken för en global pandemi, finanskollaps, världskrig, klimatförändringar och extrem fattigdom. För att vart och ett har potentialen att orsaka ett omfattande lidande antigen direkt eller indirekt genom att hejda mänsklig framåtskridande i många år eller årtionde. Om vi misslyckas här kommer inget annat att fungera. Dessa megamördare måste vi så långt det är möjligt undvika genom att samarbeta och agera steg för steg.

Experter på infektionssjukdomar är eniga om att en ny elakartad typ av influensa fortfarande är det största hotet mot världens hälsa. Skälet är smittvägarna. Influensavirus far genom luften i små droppar. En person kan gå in i en tunnelbanevagn och smitta var enda en i den utan att röra en annan eller samma föremål. Att på alla upptänkliga sätt skydda oss mot ett mycket snabbt överförbart virus som bryter igenom alla försvar är milt uttryckt värt besvär.

Världen är mer redo att hantera en influensaepidemi än någonsin. Men människor på nivå ett lever fortfarande i samhällen där det kan vara svårt att snabbt angripa mot en aggressiv smittsam sjukdom. Vi behöver se till att grundläggande hälsovård når alla överallt så att utbrott kan upptäckas snabbare och WHO måste förbli en sund och stark organisation som kan samordna en global insats.”

Han påpekar även vikten av att inte få panik och därmed börja fatta beslut och handla på instinkt, kortsiktigt och emotionellt, utan göra allt vad vi kan och följa de råd som ges för att stoppa smittspridningen samt få fram bra data för att kunna följa utvecklingen - det verkar som att vi gör mycket rätt i Sverige.

Tvätta händerna ofta. Stanna hemma om du har symptom plus två dagar. Håll fysisk distans men ring och mejla varandra. Vi ska vinna denna kamp!

Sköt om er!