Mötesplatser och tider.

Seniornetfyren har möte en gång i veckan

och vi träffas på måndagar klockan 12.00 -

15.00 i ABF´s lokaler på Verkstadsgatan 14  i

Kungsbacka.                          

Är du 55+ är du mycket välkommen oavsett om du är nybörjare eller kanske lite mer avancerad.

ABF´s lokaler skall ses som den plats där vi har vår "huvudsakliga" verksamhet.  Där finns ett stort antal datorer och även många instruktörer. (ALLA medlemmar medverkar som instruktörer!)
 
Föreningens hemsida:    www.kbafyren.se