Protokoll

 

Styrelsemötet 2018-01-08.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Roland Zachrisson, Christer Jorland och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till säsongens första möte.

 2. Agendan för dagen godkändes.

 3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 4. Temadagar: Leonore och Roland har färdigställt temadagarna t.o.m mars månad.

 5. Terminens aktiviteter kommer att fungera ungefär som vanligt.

 6. Årsmötet kommer att äga rum den 26/2-2018 kl. 12.00.

 7. Övriga frågor: Christer Jorland och Joachim Schedewie har inbjudits till Thomas Touring.

     För information om kommande resor och utflykter.

 8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

  Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 ……………………………………                                                 ………………………………………

 Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

 

Styrelsemötet 2018-02-05.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Leonore Turos, Christer Jorland, Börje Hjert och Lena Johnsson.

 

 1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

 2. Agendan för dagen godkändes.

 3. Föregående mötesprokoll godkändes.

 4. Temadagar: Leonore har färdigställt mars temadagar och aprils teman är snart  klara.

 5. Årsmötet: Kallelsen till Årsmötet har skickats ut.

 6. Övriga frågor: torsdagen den 15/2-2018 har vi stängt p.g.a februarilov.

 7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

 Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 ……………………………………                                                 ……………………………………….

 Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

 


 Protokoll

 Verksamhetsåret 2017

Verksamhetsberättelse för Seniornet Fyren i Kungsbacka.

Styrelse under verksamhetsåret:

Ralph Kinnås ordf.                                Leonore Turos, ledamot.

Ulf Herrströmer vice ordf.                    Börje Hjert ledamot.

Joachim Schedewie kassör.                  Roland Zachrisson ledamot.

Lena Johnsson sekr.                             Christer Jorland ledamot.

Lars Ekwall redov.ansv.

Styrelsen har under året haft 10st protokollförda sammanträde.

Verksamheten har bedrivits i ABF:s lokaler på Verkstadsgatan 14, Kungsbacka på måndagar

och torsdagar. Deltagandet har varit aktivt och uppslutningen mycket god. Nya medlemmar söker sig till oss för att lära mera om datatekniken. Hemsidan har uppdaterats genom året och våra temadagar har bedrivits som förut med olika aktiviteter och besök av diverse föreningar.

Vårterminen startade 9/1-2017 och slutade 1/6-2017 och höstterminen startade måndagen

den 21/8-2017 kl. 12.00 och slutade den 27/11-2017.

Övriga aktiviteter under året har varit lite av varje och uppskattat av medlemmarna.

Den 27/2-2017. Var hörselinstruktör Annika Gunnarsson och informerade om hörsel och synnedsättningar och hur man kan få hjälp inom sjukvården.

Den 1/3-2017. Var Leonore och besökte Träffpunkten i Frillesås för att hjälpa till att undervisa i datateknik på surfplatta och laptop. Leonore har även tillsammans med kommunens träffpunktsansvariga undervisat på Fyrens bibliotek i Digital teknik för seniorer under nationella medborgaveckan i oktober 2017.

Den 3/5-2017. Åkte vi på en härlig bussresa till Läckö Slott och till Rörstrands porslinsfabrik i Lidköping och där bjöds vi på kaffe och smörgås, sen ett besök i porslinshoppen. Efter det gick färden vidare till Läckö Slott och där fick vi en intressant guidning av slottets mångåriga historia. Efteråt gick vi en promenad till restaurangen intill slottet och intog en väldigt god lunch. Innan färden gick hemåt tog bussen en liten sväng till fiskebyn ”Spiken” ett fint litet samhälle. En mycket lyckad och trevlig dag.

Den 6/9-2017. Var vi på ett besök på” Emigrantmuseet” i Göteborg. Mycket intressant att få veta hur många som emigrerade från Sverige till USA, detta var mycket uppskattat av medlemmarna.

 Den 6/11-2017. Hade vi bjudit in ”Veteranpoolen” som informerade om alla sina olika tjänster som man kan få hjälp med, såsom olika hantverkare och trädgårdshjälp m.m. Intressant information av ägaren Camilla Fransson.

Den 8/11-2017. Besökte vi Volvo med Blå Tåget, en väldig intressant resa genom fabriken med en duktig guide. Efteråt intog vi en väldigt god lunch på en av Volvos restauranger, resan anordnades av Christer Jorland och alla var väldigt nöjda.

Den 13/11-2017. Hade vi bjudit in Richard Johansson på ”Elgiganten” och han informerade oss om deras IT-tjänster både i hemmet och i butiken och deras rabatter som våra medlemmar har.

Den 1/12-2017. Avslutades höstterminen med vår sedvanliga Julfest som anordnas av Joachim, som vanligt alltid lika trevligt och gott, med god julmat, kaffe och lussekatt och en trevlig orkester som avslutade vår julfest med fin musik.

Tack för året som gått!

 

Ordf. Ralph Kinnås                                                         Sekr. Lena Johnsson

…………………………………                                                   ………………………………..

 


 

 Protokoll

 ÅRSMÖTE 2018

 

Seniornetfyrensordinarie årsmöte måndagen 26 februari 2018 i ABF:s lokal

kl. 12.00.  51 medlemmar var närvarande.

 

 1. Ordförande Ralph Kinnås förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

 2. Beslöts att mötet var behörigt utlyst.

 3. Till ordförande för mötet valdes Ralph Kinnås och till sekreterare Lena Johnsson.

 4. Till justerare av protokollet samt tillika rösträknare valdes förutom Ord. Ralph Kinnås,

     Roland Zachrisson och Christer Ohlsson.

 5. Sekr. Lena Johnsson läste upp föregående års Verksamhetsberättelse. Bifogas protokollet.

 6. Den ekonomiska berättelsen föredrogs av Lars Ekwall. Bifogas tillsammans med

     balansräkningen och budgetförslaget.

 7. Curt Hammarvid läste upp revisionsberättelsen som var positiv och rekommenderade

     Årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

 8. Årsmötet beviljade enhälligt styrelsen ansvarfrihet.

 9. Inga motioner hade inkommit.

10. Förslag från styrelsen: Inga

11. Lars Ekwall informerade om budgeten för År 2018.

12. Årsavgiften beslöts att vara oförändrad, 150: - kvarstår.

13. Ersättning för styrelsen beslöts för år 2018 att disponera 5000: - att användas vid möten

       och andra tillfällen, eftersom styrelsemedlemmarna inte har någon annan ersättning för

       sina uppdrag.

14. Beslöts att antalet styrelseledamöter ska vara 9 st.

15. Till ordförande omval på 1 år.

       Ralph Kinnås

16. Val av övriga styrelseledamöter: Har mandat för ytterligare 1år.

       Lars Ekwall

       Joachim Schedewie

       Lena Johnsson

       Börje Hjert

       Följande styrelseledamöter: Omval på 2år

       Ulf Herrströmer

       Leonore Turos

       Ann Garpenfeldt

       Christer Jorland

      

17. Till revisor omval på 1 år.

       Curt Hammarvid

18.  Val av studiekommitté. Leonore, Lena och Roland.

19. För nyval på 1 år till valberedningen.

       Valdes Per Backliden och Christer Ohlsson

20. Några ärenden som remitteras till årsmötet hade inte inkommit.

21. Övriga frågor: Information om våra rabatter på Elgiganten, Kjell & Company och IT 1999.  

22. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse och

       inbjöd till förtäring som Joachim Schedewie som vanligt anordnat mycket trevligt.

       Mötet avslutades med en uppskattad musikunderhållning av Delavi trio som sjöng Elvis

       Presley låtar.

 


 

 Protokoll

PROTOKOLL

fört vid SENIORNETFYRENS konstitutionsmöte den 26 febr. 2018.

Närv: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Börje Hjert, Lena Johnsson, Lars Ekwall,  Joachim Schedewie och Christer Jorland.

Efter ordinarie årsmöte med Seniornetfyren, Kungsbacka den 26 febr. 2018 klockan 14.00 samlades den nya styrelsen och konstituerade sig enligt följande:

                      Ordförande:                        Ralph Kinnås

                      Vice ordförande:                 Ulf Herrströmer ansvar för resor & aktivitet.

                      Kassör:                               Joachim Schedewie

                      Redovisningsansvarig:          Lars Ekwall

                      Sekreterare:                       Lena Johnsson

                      Ledamot:                           Börje Hjert

                      Ledamot:                           Leonore Turos Tema ansvarig.

                      Ledamot:                           Ann Garpenfeldt

                      Ledamot:                           Christer Jorland ansvar för resor & aktivitet

                      verksamheten.

                     

Firmatecknare för Seniornetfyren, Kungsbacka är Ralph Kinnås (ordf.) och

Joachim Schedewie (kassör).

Kungsbacka den 26 februari 2018.

Vid protokollet:                                                                            Vidimeras:

.........................                                                            ............................

Sekr. Lena Johnsson                                                                 Ordf.  Ralph Kinnås

 


 

Protokoll 

 

Styrelsemöte 2018-03-26.

 

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Ann Garpenfeldt, Christer Jorland, Börje Hjert, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

 1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

 2. Agendan för dagen godkändes.

 3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

 4. Temadagar: Leonore har färdigställt temadagarna för april.

 5. Utflykter: Christer Jorland undersöker om 1 dagsresa i Maj som vi kan se fram emot, mer

     Information kommer på hemsidan.

 6. Övriga frågor: Nästkommande styrelsemöten blir den 23/4-18 och den 28/5-18.

     Vårterminen avslutas måndagen den 4/6-2018

     Hösterminen startar måndagen den 20/8-2018

 7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

 Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

 ………………………………..                                                    ………………………………….

 Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

 


 

Protokoll

 

Styrelsemöte 2018-04-23.

Närvarande: Vice ordf. Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Christer Jorland, Ann Garpenfeldt, Lars Ekwall och Lena Johnsson.

 

1. Vice ordf. Ulf Herrströmer hälsade alla välkomna till mötet.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore håller på att färdigställa Maj månads temadagar, klart inom kort.

5. Resan till Varnhem kommer att genomföras den 17/5- 2018. Se vidare information på

    1:a sidan på Hemsidan.

6. Måndagen den 30/4-2018 är aktiviteten på ”datan” inställd p.g.a Valborgsmässoafton.

7. Övriga frågor: Christer Jorland kommer att förnya våra avtal våra rabatter med IT 1999,             Elgiganten och Kjell & Company.

 8. Vice ordf. Ulf Herrströmer förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat

     intresse.

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

………………………………….                                                  ……………………………………….

Sekr. Lena Johnsson                                                       Vice ordf. Ulf Herrströmer

 


 

Protokoll

 

Styrelsemötet 2018-05-28.

 Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Christer Jorland, Ann Garpenfeldt, och Lena Johnsson.

 

 1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till vårterminens sista möte.

 2. Agendan för dagen godkändes.

 3. Föregående protokoll godkändes.

 4. Sammanfattning av Vårterminen har utfallit till belåtenhet av medlemmarna och vår fina

     resa till Kinnekulle var väldigt uppskattad och sevärd.

 5. Hösterminens säsong kommer att bedrivas som vi brukar med olika teman som Leonore

     har färdigställt i augusti, september och oktober.

 6. Ev. frågor: Inga

 7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för säsongen som gått.

     och önskade alla en trevlig sommar.

 

 

  Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

………………………………….                                                  ……………………………………

 Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

 


 

 Protokoll

 

Styrelsemötet 2018-09-03.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Ann Garpenfeldt Börje Hjert och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till höstens första möte.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Diskussion om eventuella resor i höst: Styrelsen föreslog en bussresa till Göteborg, det är

     en Panoramatur i Göteborg, så Christer Jorland får i uppdrag att organisera resa som  

     planeras i mitten av oktober. Kostnad för resan är 400:/pers. och föreningen sponsrar

     med 200:/pers.

5. Ekononmin i vår förening är god.

6. Temadagar: Leonore har färdigställt september och oktober månad, men önskar mer

     förslag till Temadagarna.

7. Höstterminen avslutas den 30/11-2018. Vårterminen börjar åter den 14/1-2019.

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

…………………………………                                                 ……………………………………

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

 


 

 Protokoll

 

Styrelsemötet 2018-10-01.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Ann Garpenfeldt, Christer Jorland, Börje Hjert och Lena Johnsson.

 

1, Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till mötet.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Leonore har färdigställt oktober och novembers temadagar.

5. Information om kommande resa till Göteborg med Thomas Touring den 17/10 kommer att

    genomföras enligt plan och det blir cirka 40st. personer som följer med. 

6. Information om medlemsavgiften gällande 2019 kommer att bli 50: -/person.

7. Övriga frågor: Inga

8. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

…………………………………                                                   …………………………………..

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

 


 

 Protokoll

 

Styrelsemötet 2018-11-05.

Närvarande: Ralph Kinnås, Ulf Herrströmer, Joachim Schedewie, Leonore Turos, Ann Garpenfeldt, Christer Jorland, Börje Hjert och Lena Johnsson.

 

1. Ordf. Ralph Kinnås hälsade alla välkomna till höstens sista möte.

2. Agendan för dagen godkändes.

3. Föregående mötesprotokoll godkändes.

4. Temadagar: Novembers temadagar är klara och för januari 2019 kommer Leonore att

     göra klart inom kort.

5. Resor/ utflykter. Vår senaste utflykt till Göteborg blev uppskattad av alla som var med.

     Kommande resor inför våren och hösten 2019 diskuterades och Christer Jorland gick

     igenom olika alternativ av resor/utflykter. Vi återkommer med beslut av resor i början av

     nästa år.   

 6. Övriga frågor: Inga

7. Ordf. Ralph Kinnås förklarade därefter mötet avslutat och tackade för visat intresse.

 

Vid protokollet:                                                              Vidimeras:

………………………………….                                                  ………………………………….

Sekr. Lena Johnsson                                                       Ordf. Ralph Kinnås

 

 

14. Maj, 2018