STYRELSEN 2020

Styrelsen 2020 består av följande medlemmar

Ulf Herrströmer,  ordförande

Ralph Kinnås,  vice ordförande  

Lena Johnsson,  sekreterare

Joachim Schedewie,  kassör

Leonore Turos,  temaansvarig

Anita Carpenter,  temaansvarig

Kjell Dahlquist,  temaansvarig