Har du något roligt eller intressant att berätta??  Skicka in det till Ralph

så publiceras berättelsen här nedan.  Klicka på önskad sida.